# ساختارسازمانی_وظیفه_ای

تفاوت بین ساختار سازمانی فرایندی و ساختار سازمانی وظیفه ای

ساختار وظیفه ای فرایندها عامل اولیه و اصلی پیشروی نیستند بخش های سازمانی بر اساس هدف سازمانی هدایت می شوند کارکنان به صورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 460 بازدید