چرخه حیات فرایند

چرخه حیات فرایندهای تجاری

 

مدیریت فرایند تجاری طی یک چرخه اتفاق می افتد.

این چرخه شامل فازهایی است که به هم مرتبط می‌باشند:

 

طراحی و آنالیز

 

فاز طراحی و آنالیز نقطه شروع این چرخه می‌باشد. در این مرحله سازمان، فرایندهای تجاری و محیط فنی و تکنیکی بررسی می‌شوند و بر مبنای این بررسی فرایندها شناسایی، بازبینی، اعتبارسنجی می‌شوند و در نهایت با مدلسازی ارائه می‌شوند.

فرایندهایی که با مدلها و نشان گذاری های گرافیکی ارائه می‌شوند باعث تسهیل در فهم فرایندها می‌شوند بنابراین ذینفعان مختلف می‌توانند به صورت موثر در تعریف و بهبود فرایندها شرکت کنند. تکنیکهای مدل‌سازی، اعتبارسنجی، شبیه سازی و تایید فرایند در این فاز انجام می‌شوند.

 

پیکربندی

 

پس از مدل‌سازی و تایید فرایندها، این فرایندها باید پیاده‌سازی شوند. روش های مختلفی برای انجام این کار موجود می‌باشد. آنها می‌توانند با یک مجموعه از سیاستها و رویه‌هایی که توسط افراد سازمان پذیرفته شده است انجام شوند.

در این حالت ممکن است که اجرای فرایندها بدون هیچ سیستم نرم افزاری باشد.

در این مرحله سیستم نرم افزاری برای اجرای فرایندها پیاده سازی می‌شود. مدلسازی فرایندها در پیاده سازی این سیستم ها کمک می‌کند. این سیستم باید مطابق با محیط سازمان و فرایندهای تایید شده ان باشد. این پیکربندی شامل تعاملات کارمندان با سیستم و یکپارچه کردن سیستم های نرم افزاری موجود با سیستم مدیریت فرایند تجاری می‌باشد. اغلب در سازمانها فرایندها با سیستم های موجود پشتیبانی می‌شوند در این فاز پیکربندی باید بتوان سیستم های موجود را به سیستم مدیریت فرایند تجاری ضمیمه کرد. سیستم مدیریت اطلاعات فرایندهای تجاری جنبه تراکنشی دارد.

 

اجرایی کردن

 

بعد از پیکربندی سیستم فرایندها به صورت قانونی در می ایند.

این فاز فرایندهای واقعی و در حال اجرا را شامل می‌شود. فرایندها برای رسیدن به اهداف کسب و کار راه اندازی شده اند. این فرایندها رویدادهای تعریف شده را دنبال می‌کنند. سیستم مدیریت فرایند تجاری به طور موثر اجرای فرایندهای تجاری را کنترل می‌کند. مولفه نظارت در سیستم مدیریت فرایند تجاری وضعیت فرایندها را مشخص می‌کند. نظارت فرایندها یک مکانیزم مهم در صحت اطلاعات فرایندها می‌باشد. اطلاعات مربوط به جزییات فرایندها در سیستم مدیریت فرایند تجاری قابل دسترس می‌باشد. اطلاعات نظارتی بر مبنای وضعیت فرایندها می‌باشد. در این فاز داده‌های اجرایی با ارزش به صورت Log File جمع اوری می‌شوند.

 

ارزیابی

 

در این فاز از اطلاعات موجود برای ارزیابی و بهبود مدلهای فرایندی استفاده می‌شود. این ارزیابی با تکنیک های مانند کاوش فرایند و نظارت بر فعالیتهای تجاری انجام می‌شود. این تکنیک ها به شرح زیر می‌باشند:

1-کاوش فرایند

کاوش فرآیند مجموعه‌ای از روشها و ابزارهای مرتبط با نظارت بر فرآیند می‌باشد. هدف از کاوش فرآیند، تحلیل ثبت وقایع (Event Logs) استخراج شده در طی نظارت بر فرآیند و مقایسه آنها با یک مدل فرآیند منطقی می‌باشد. این کاوش را از سه منظر می‌توان بررسی کرد:

 منظر فرایندی: در این منظر کنترل گردش کار و علت انجام فرایندها بررسی می‌شود.

منظر سازمانی: در این منظر ساختار سازمانی و افراد درگیر در فرایند مورد نظر می‌باشند.

 منظر داده ای: در این منظر داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

2-نظارت بر فعالیت تجاری

نظارت بر فعالیت تجاری، نظارت اتوماتیک بر فعالیت فرایند کسب و کار است و به صورت ماژولی در سیستم مدیریت فرایند تجاری پیاده‌سازی می‌شود.

به منظور استفاده از BAM باید شاخص‌های کلیدی کارآیی شناسایی شوند و سیستمی به منظور نظارت و پاسخگویی به تغییرات به صورت بی‌درنگ ساخته شود.

 

مزایای مدیریت فرایندهای تجاری

مدیریت فرایند تجاری علاوه بر خودکارسازی گردش کار قابلیتهای دیگری را فراهم کرده است این قابلیتها به سازمانها این امکان را می دهند که بتوانند فرایندهای بیشتری را کنترل کنند.

 برخی از مزایای استفاده از BPM به شرح زیر می‌باشد:

مستندسازی و تعریف فرایندها:

استانداردهایی مانند BPMN امکان مستندسازی فرایندها را فراهم می نماید.

خودکار سازی اجرای فرایندها:

با BPM تمام قوانین و منطق های تجاری سازمان اتوماتیک خواهند شد.

شناسایی فرصتها و بهبود فرایندها:

همچنین BPM معیارهایی را فراهم می کند برای اندازه گیری هزینه فرایندها و زمان اجرا که در این صورت بهینه سازی بر اساس نتایج واقعی خواهد بود.

حذف فعالیتهای غیر ضروری:

در BPM به کمک مدلسازی فرایندها، سازمانها می توانند فرصتی برای حذف کارهای غیر ضروری داشته باشند.

کنترل کارایی فرایندهای در حال اجرا:

BPM با ابزارهای نظارتی امکان نظارت وضعیت فرایندها را ممکن می سازد در نتیجه این کنترل باعث ثبات و سازگاری فرایندها برای رسیدن به کیفیت بیشتر و بهینه کردن انها برای کارایی بیشتر می‌شود همچنین قابلیت اندازه گیری انها باعث می‌شود که دید مدیریتی بهتری داشته باشیم.

همکاری مشتری ها و شرکا در فرایندهای تجاری:

BPM امکان همکاری مشتریان و شرکا را ازخارج از سازمان فراهم می کند. و برای فرایندهایی که در خارج از محدوده سازمان قرار دارند. بسیار کاربردی خواهد بود.

کاهش منابع مورد نیاز:

فرایندهای کسب و کار به افراد و منابع بسیاری نیاز دارند تا اجرا شوند. BPM می‌تواند تعداد منابع مورد نیاز برای یک فرایند را کاهش می‌دهد

افزایش هماهنگی:BPM

هماهنگی بین بخش‌های مختلف یک شرکت را از بعد جغرافیایی بهبود می‌بخشد.

افزایش سرعت اجرای سیکل فرآیندها:BPM با کاهش زمان اجرای فرایندها و امکان اجرای موازی انها سرعت کسب و کار را بهبود می دهد.

افزایش رضایتمندی مشتری:

با کاهش زمان اجرا و اطمینان از درستی انها باعث می شود که مشتریان سریعتر و اسانتر به نیازمندی های خودشان برسند.

چابکی سازمان: BPM

این امکان را برای سازمانها فراهم می کند که در صورت تغییر شرایط به راحتی بتوانند تغییرات را در فرایندها اعمال کنند. به این ترتیب به حفظ موقعیت سازمان در بازار رقابتی کمک می نماید.

منابع

1. Van der Aalst, W.M.P and Reijers,H.A and Weijters A.J.M.M and Van Dongen, B.F. and Alves de Medeiros, A.K and Song,M and Verbeek,H.M.W (2007) " Business process mining: An industrial application ", Information Systems,vol. 32,pp. 713–732

 

2. Van der Aalst, W.M.P. (2007) " Exploring the CSCW spectrum using process mining ", Advanced Engineering Informatics,vol.21,pp.191-199

 

3. Weske, M. (2007) "Business Process Management Concept, Language, Architecture", Germany, Springer

/ 4 نظر / 109 بازدید
داش امیر

بابا....اکتیو...فعال...مهندس...مدیر....چه می کنه این دولت آبادی...راستی صحبت از دولت و لت شد...یادش بخیر... چه روزگاری بود...

هادی

تبریک . من که خیلی استقبال می کنم از این موضوعات فرایندی . سایت ما هم راه افتاد . البته چند روزی کار داره تا زیرساخت ها درست بشه و بتونم مطلب بذارم . اگه دوست داشتی سایت ما رو معرفی کن

هادی

www.atiehnegar.com

محمد عباسی

واقعا دسته شما دردکنه