چک لیست سوالات مرحله تکمیل اطلاعات مهندسی ارزش

چک لیست سوالات مرحله تکمیل اطلاعات مهندسی ارزش به شرح زیر است:

چه کسی مشخصات فنی را تهیه کرده است؟

چه زمانی مشخصات فنی تهیه شده است؟

آیا پس از تهیه، مشخصات فنی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است؟

آخرین بار چه زمانی، مشخصات فنی بازنگری یا اصلاح شده است؟

آیا مشخصات فنی بصورت کلی و عمومی‌ تهیه شده  یا برای این مورد خاص یا پروژة خاص تهیه شده است؟

آیا مشخصات فنی می‌باید دقیقا بکار گرفته شود یا به ‌عنوان یک راهنمای کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

چه کسی نقشه‌ها را تهیه کرده است؟

چه زمانی نقشه‌ها تهیه شده است؟

آیا پس از تهیه نقشه‌ها، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است؟

آخرین بار چه زمانی، نقشه‌ها مورد بازنگری یا اصلاح قرار گرفته است؟

آیا نقشه‌ها به‌صورت نوعی و کلی ‌تهیه شده یا برای این مورد خاص یا پروژه خاص، تهیه شده است؟

آیا نقشه‌ها به‌صورت مفهومی و راهنما ‌تهیه شده یا با جزئیات کامل طراحی برای این مورد خاص یا پروژه خاص، تهیه شده است؟

آیا نقشه‌ها می‌باید دقیقا اجرا گردند، و یا به‌عنوان یک راهنمای کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

چه کسی تلرانس‌ها و یا رواداری‌های ساخت و ترکیبات شیمیایی و... را در نهایت تعیین می‌کند؟  بهره بردار، مشتری، طراح  

آیا با مصرف‌کننده و یا بهره بردار در مورد تلرانس‌های ساخت و ترکیبات شیمیایی و ...، کاملا مشورت می‌شود؟

آیا مواد اولیة تعیین شده، به‌راحتی بدست می‌آید؟ و یا برای این کاربرد خاص سفارش، ساخته یا تهیه می‌شود؟

آیا برای این محصول و یا پروژه در گذشته، جایگزین‌هایی از لحاظ مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفته است؟

به چه دلیل جایگزین‌های احتمالی رد شده اند؟

آیا دلایلی که برای کنار گذاشتن آن جایگزین‌ها داشتیم، هنوز به قوت خود باقی است؟

چه کس دیگری، این محصول و یا پروژة مشابه را تولید کرده است؟

چه کس دیگری این محصول و یا پروژة مشابه را مورد استفاده قرار می‌دهد؟

در چه جاهای دیگری موردی مشابه موضوع مورد مطالعه وجود دارد؟

آیا برای تهیه و تامین مواد و مصالح این موضوع  یا  بخشی از اجزاء آن، فقط یک تامین‌کننده خاص وجود دارد؟

آیا این طرح، به این دلیل که مشاور پیشنهاد نموده است استفاده می‌شود؟

مشاورین پروژه چه کسانی هستند؟

آیا این طراحی از خارج شرکت یا کشور اقتباس شده است؟

اگر این طرح از خارج سازمان اقتباس شده است، از کجا اقتباس شده است؟

آیا شرایط کاری و بهره برداری ما، مشابه زمانی است که طراحی محصول یا پروژه، برای اولین بار انجام گرفت؟

آیا این شرایط کاری یا بهره برداری، باید به همین نحو ادامه داشته باشد؟

آیا روش‌های جدید یا مواد مصرفی جدیدتری توسعه داده شده و می‌تواند برای این کارکرد مورد استفاده قرارگیرد؟

آیا تاکنون از موضوع، شکایت یا گله مندی از طرف استفاده‌کننده و بهره‌بردار ابراز شده است؟

اگر درگذشته شکایت و یا گله‌ای مطرح شده، جزئیات آن شکایت چه بوده است؟

اگر درگذشته شکایت و یا گله‌ای مطرح شده، علل آن شکایت چه بوده است؟

آیا هزینه‌ها بر مبنای آخرین پیش بینی‌ها، محاسبه شده است؟

آیا هزینه‌ها برمبنای آخرین قیمت‌های مواد در بازار، محاسبه شده است؟

آیا هزینة طول عمر بر مبنای عمر واقعی استفاده از محصول، و یا بهره‌برداری از پروژه محاسبه شده است؟

آیا هزینه‌های بالاسری به‌درستی در محاسبات منظور شده است؟

هزینة کارها در محل سایت با هزینة کارهای خارج از سایت، چگونه مقایسه شده است؟ ماشینکاری، قالب گیری وریخته گری، تبدیل کردن‌ها، کارهای مکانیزه، کارهای داخل سایت، حمل و نقل و جابجایی و نصب

آیا هزینه‌های پنهان و مخفی از قبیل از دست دادن بازار، کاهش بهره وری و تولید، تلفات، ضایعات، ضربه روحی به کارکنان و... وجود دارد؟ اگر وجود دارد علل آن چیست؟

آیا ما با همه کسانی که به‌نوعی در ارتباط با موضوع هستند، مشورت کرده و نظرات ایشان را به‌دست آورده‌ایم؟ (استفاده‌کنندگان، خریداران، انبارداران، توزیع کنندگان جزء محصول، تولیدکنندگان، تعمیرکاران، فروشندگان، بازاریابان،  واحدهای  تحقیق و توسعه،مشاوران، حتی افراد کاملا خارج از موضوع و ...)

چه تعداد اجزاء یا قطعات در پروژه یا محصول وجود دارد؟

چه تعداد از این اجزاء و قطعات، واقعا مورد نیاز است؟

عمر مفید هر کدام از این قطعات و یا اجزاء چقدر است؟

عمراین جزء یا قطعه، در مقایسه با پروژة کامل یا در مقایسه با قطعات یا اجزای قسمتی که این جزء یا قطعه بخشی از آن‌است، کمتر یا بیشتر می‌باشد؟

کدام جنبه از پروژه، می‌تواند بنظر شما بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کند؟

تمرکز اصلی شما بر روی کدام جنبه موضوع می‌باشد؟

پروسه و زنجیرة تولید با جزئیات کافی چیست؟

آیا فرایند خاصی در حال حاضر استفاده می‌شود؟

آیا ماشین و ابزار خاصی در حال حاضر استفاده می‌شود؟

چه مقدار از مواد خام اولیه بعنوان ضایعات به هدر می‌رود؟

مقدار درصد محصولات مرجوعی یا رد شده چقدر است؟ در سری تولید، روز، ماه یا سال

حجم اشغال شده توسط موضوع، چقدر است؟

وزن موضوع چقدر است؟

آیا موضوع مورد مطالعه تحت لرزش و یا ضربه و یا تغییرات جدی درجه حرارت قرار می‌گیرد؟

آیا شما از زیبایی و ظاهر موضوع مورد مطالعه راضی هستید؟

آیا تجمل و ظاهر آرایی موضوع بیش از حد می‌باشد؟

اگر شما اجزائی از طریق واسطه خریداری می‌کنید، تلرانس ثابت کالاهای تولیدی کارخانه، در مقایسه با تلرانس تعریف شدة شما، چقدر است؟

اگر شما اجزائی از طریق واسطه خریداری می‌کنید، محدودیت الزامی ‌فروشنده برای تست‌های فیزیکی و شیمیایی در مقایسه با مشخصات شما چگونه است ؟

مقدار تولید، میزان تعمیرات یا دفعات انجام سیکل کاری، در طول عمر موضوع چقدر است ؟

آیا این طول عمر خیلی کوتاه است؟

61آیا ابزارهای مربوطه در حال حاضر توسط خود شما ساخته می‌شود و یا آن را از بیرون شرکت خریداری می‌کنید؟

آیا مواردی که از بیرون شرکت خریداری می‌کنید، از یک بازار رقابتی تهیه می‌کنید؟

آیا روشهای مدرن و اصولی مدیریت تامین مواد در هنگام سفارش، خرید و انبارداری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

میزان تغییر در قیمت برای مقادیر مختلف سفارش خرید، چقدر است؟

هزینه‌های حمل و نقل چقدر است؟

هزینه‌های بسته بندی چقدر است؟

سایر هزینه‌های مربوطه چقدر است؟

پیشنهاد‌ها و نصایح بازاریابان و فروشندگان چیست؟ آنها را ثبت کنید.

نقطه نظرات و تذکرات واحد خدمات شرکت چیست؟ آنها را ثبت کنید.

نقطه نظرات و تذکرات واحد‌های تعمیراتی شرکت چیست؟ آنها را ثبت کنید.

چه جنبه‌هایی از دیدگاه واحد بازاریابی و فروش برای مشتریان بیشترین اهمیت را دارد و باید مورد ملاحظه قرار گیرد؟

در مورد نقطه نظرات فوق، واحد‌های طراحی و تولید چگونه فکر می‌کنند؟

نیازهای مشابه در کشورهای پیشرفته چگونه برآورده می‌شود؟

اگر کشور ما دارای شرایط متفاوتی در این زمینه می‌باشد، آن تفاوت‌ها چیست و چگونه است؟

اگر این مورد کاملا حذف شود، چه جنبه‌هایی بیشترین تاثیر را می‌پذیرد ؟ زیبایی ظاهری و یا کارایی؟

/ 0 نظر / 24 بازدید