قوانین بازی (مدیریت فرایند)

روش های موثر در مسائل روز بازار کسب و کار (مدیریت فرایند)

تفاوت بین ساختار سازمانی فرایندی و ساختار سازمانی وظیفه ای

ساختار وظیفه ای

  • فرایندها عامل اولیه و اصلی پیشروی نیستند
  • بخش های سازمانی بر اساس هدف سازمانی هدایت می شوند
  • کارکنان به صورت بالا به پائین Top-Downدر سازمان قرار گرفته اند
  • مسئول پاسخگویی مسئول هر واحد است

ساختار فرایندی

  • فرایندها آگاهانه ایجاد شده اند
  • بخشهای سازمان بر اساس هدف فرایندها هدایت می شوند
  • کارکنان در جهت و همسو با فرایند متمرکز شده اند
  • مسئول پاسخگویی مسئول فرایند و مسئول واحد است
  
نویسنده : محمد دولت آبادی ; ساعت ۳:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢